Zarząd

Zakład Usługowy Wielobranżowy Spółka z o.o. „AD-BUD” reprezentuje Zarząd w osobach:

Prezes - mgr Renata Puchacz Nr Licencji 666

Viceprezes - mgr Renata Pozorska Nr Licencji 1174

Rejestr Handlowy

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy Nr KRS 0000045079 Wysokość Kapitału Zakładowego – 51 000 zł.
Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

REGON

430809332

NIP

946-19-14-168

-->